Bli kjent med Hjemtavlen

Hjemtavlen

Hjemtavlen er der du kan skaffe oversikt, planlegge og lage nye gjøremål. 
Selve hjemtavlen består av tre områder. 

Kalender område

I ditt kalender området vil du raskt kunne se hva du må gjøre i dag, men også de neste dagene. Du kan også sortere på å se neste uke som en helhet eller neste måned.
Dagen i dag er alltid markert med grønt og tallene inne i hver boks signaliserer åpne oppgaver med forfall i løpet av dagen.

Liste område

Her vil du alltid kunne se lister som er tilgjengelig for deg og antall oppgaver i en liste som står som åpne. Dersom det står at du har 0 oppgaver igjen så vil listen bli borte neste dag.

Listene du ser i oversikten din vil ha litt forskjellig farger. Dette er fordi listene er ulike.

Oversikt over hva fargekodene betyr:

Dine egne oppgaver eller lister ser slik ut

Oppgaver eller lister som er delegert til deg fra noen 

Oppgaver som er fullført, men krever godkjenning av den som har gitt oppgaven til deg

Oppgaver eller lister du har delegert til noen andre. (kun butikksjef eller HK)

Oppgaver og lister som ser slik ut er åpne for alle. Disse er ikke delegert noen spesifikke, men for eksempel hele varehuset. Disse oppgavene og listene vises ikke som åpne i kalender området ditt da de egentlig ikke er dine. 

Skape område 

Helt i bunn av hjemtavlen vil du finne skape området som er der du kan lage nye lister eller oppgaver.
Trykker du på pluss vil du få valget mellom å lage en oppgave eller en ny liste.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us