Meld inn feil

Meld inn feil i app direkte til oss

Vi setter stor pris på om dere kan rapportere inn feil dere kommer over slik at vi får luket bort mest mulig, raskest mulig. Dersom dere rapporterer inn feil dere kommer over vil vi raskt kunne oppdatere appen før den tas i bruk av alle i varehuset.

For å gjøre det enklest mulig for dere og for oss har vi satt opp et kontaktskjema dere kan melde inn saker til. 

Hvordan melde inn feil:

Benytt dere av kontaktskjema som dere vil se nederst i høyre hjørnet på denne siden. 

Knappen ser slik ut:

Kontaktskjemaet ser slik ut:

I kontaktskjemaet ønsker vi at dere legger ved navn og epost slik at vi kan ta kontakt dersom vi har behov for litt mer informasjon.

I tillegg til dette er det fint om dere kan beskrive feilen både med tekst, men også bilder slik at det er enklest mulig for oss å sette oss inn i.

Alt dere melder inn her vil legges inn vil logges slik at vi kan feilsøke og eventuelt utbedre den innmeldte feilen så raskt som mulig.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us