Delegere oppgaver i app

I Todo appen vil du som butikksjef kunne delegere oppgaver til dine ansatte. Enten du lager en ny oppgave eller liste som du ønsker å delegere, eller om du ønsker å delegere en oppgave som du har fått delegert til deg fra hovedkontoret.

Opprette ny oppgave og delegere den med engang:

Velg først om du skal lage en assignable list eller task. Her er ny task valgt.Trykk på pluss symbolet som rød pil peker på og legg til en eller flere ansatte. Dersom du lager en repeterende oppgave som fornyer seg ukentlig eller daglig så vil de samme du har delegert oppgaven til alltid få den inntill du velger å endre dette selv.

Delegere en allerede eksisterende oppgave:

Swipe mot venstre slik at du får opp delegeringsknappenVelg hvem du skal delegere oppgaven til. Du kan velge en spesifikk ansatt eller flere. Dersom flere får oppgaven vil den være tilgjengelig for alle inntill en har fullført den.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us