Hvordan komme i gang med Todo

For å ha mulighet til å oppdatere feil raskt kjører vi appen i en annen app som heter Expo Go. Dette gjør at vi vil ha muligheten til å oppdatere mye raskere enn hvis appen er lansert i App Store og Google Play store.

Ønsker dere å inkludere andre ansatte så er det bare å gi de denne informasjonen. Alle ansatte skal allerede være lagt inn i databasen.

Tilgang via web:

Du som VHS vil nok bruke web til å lage lister eller følge med på oppgaver. Dette gjør du ved å bruke denne linken:

https://console.dev.salext.net/login

  1. Trykk Sign Up
  2. Skriv inn din Elektroimportøren mail
  3. Lag et passord

Tilgang via mobil

Dette oppsettet er kun nå under oppstart og vil ikke være behov når appen er helt klar.

Logg dere av butikk nettverket når dere gjør de neste stegene.

  1. Installer Expo Go https://expo.dev/client - Velg Android eller IOS
  2. Logg inn i Expo Go med brukeren nedenfor - gjelder for alle

Brukernavn: tester@salext.io

Passord: Salext2do

Åpne Selger +

  1. Åpne Selger + og bla helt til du finner “TODO - beta”
  2. Trykk på mpos_application ca i midten på skjermen i Expo Go. 

Se bilder dersom du ikke får opp denne knappen.

  1. Trykk “T”
  2. Velg testersalext

5. Trykk Login i Todo

6. Velg Sign up (ikke logg inn)  og logg inn med din elektroimportoren mail og lag et passord.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us